Register free! 
Property / Land - Judgement
[ 2017 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 ]  

 
First | 1 | 2 | 3 | Next | Last
Documents Found: 72   
Title Forum  Year
SRIMATHI KAUSHALYA DEVI & OTHERS, APPELLANTS v. SHRI K. L. BANSAL, RESPONDENT. [LexDoc Id : 275515]
SC 1968
THE STATE OF MYSORE AND ANOTHER, APPELLANTS v. D. ACHIAH CHETTY, ETC., RESPONDENTS. [LexDoc Id : 275516]
SC 1968
SOLI PESTONJI MAJOO AND OTHERS, APPELLANTS v. GANGADHAR KHOMKA, RESPONDENTS. [LexDoc Id : 275519]
SC 1968
P. BHIMA REDDY, APPELLANT v. STATE OF MYSORE & OTHERS, RESPONDENTS. [LexDoc Id : 275520]
SC 1968
B. SHANKARA RAO BADAMI & OTHERS, PETITIONERS v. THE STATE OF MYSORE & ANOTHER, RESPONDENTS. [LexDoc Id : 275522]
SC 1968
M. MANICKCHAND AND OTHERS, APPELLANTS v. ELIAS SALEH MOHAMED SAIT & ANOTHER, RESPONDENTS. [LexDoc Id : 275523]
SC 1968
PURSHOTTAM DAS, PETITIONER v. SMT. RAJ MANI DEVI, RESPONDENT. [LexDoc Id : 275369]
SC 1968
DATTARAYA S/O KESHAV TAWALAY, PETITIONER v. SHAIKH MAHBOOB SHAIKH ALI & ANR., RESPONDENT. [LexDoc Id : 275377]
SC 1968
SURJA, PETITIONER v. HARDEVA AND ORS., RESPONDENT. [LexDoc Id : 275380]
SC 1968
BAHADUR SINGH & ANR., PETITIONER v. MUNI SUBRAT DASS & ANR., RESPONDENT. [LexDoc Id : 275382]
SC 1968
RAMA SHANKAR SINGH & ANR., PETITIONER v. MST. SHYAMLATA DEVI AND ORS., RESPONDENT. [LexDoc Id : 275388]
SC 1968
ARJAN SINGH AND ANR., PETITIONER v. THE STATE OF PUNJAB AND ORS., RESPONDENT. [LexDoc Id : 275389]
SC 1968
BHAGWAN DAS, PETITIONER v. PARAS NATH, RESPONDENT. [LexDoc Id : 275397]
SC 1968
SATISH KUMAR & ORS., PETITIONER v. SURINDER KUMAR & ORS., RESPONDENT. [LexDoc Id : 275392]
SC 1968
CALTEX (INDIA) LTD., PETITIONER v. BHAGWAN DEVI MARODIA, RESPONDENT. [LexDoc Id : 275400]
SC 1968
JAIMAL & ANR., PETITIONER v. FINANCIAL COMMISSIONER, PUNJAB & ORS., RESPONDENT. [LexDoc Id : 275401]
SC 1968
V. SANJEEVARAYA MUDALIAR, PETITIONER v. N. A. RAGHAVACHARY, RESPONDENT. [LexDoc Id : 275408]
SC 1968
VIJAY COTTON & OIL MILLS LTD., PETITIONER v. THE STATE OF GUJARAT, RESPONDENT. [LexDoc Id : 275414]
SC 1968
ORIENTAL INVESTMENT CO. (P) LTD., PETITIONER v. COMMISSIONER OF INCOME TAX, BOMBAY, RESPONDENT. [LexDoc Id : 275416]
SC 1968
MUNICIPAL CORPORATION, INDORE, PETITIONER v. SHRI K. N. PALSHIKAR, INDORE, RESPONDENT. [LexDoc Id : 275420]
SC 1968
MUSSAMIYA IMAM HALDER BAX RAZVI, PETITIONER v. RABARI GOVINDHAI RATNABHAI & ORS., RESPONDENT. [LexDoc Id : 275424]
SC 1968
STATE OF KERALA, PETITIONER v. HAJI K. HAJI K. KUTTY NAHA & ORS. ETC., RESPONDENT. [LexDoc Id : 275435]
SC 1968
DEWAJI, PETITIONER v. GANPATLAL, RESPONDENT. [LexDoc Id : 275446]
SC 1968
BABU RAM PRAKASH CHANDRA MAHESHWARI, PETITIONER v. ANTARIM ZILA PARISHAD MUZAFFAR NAGAR, RESPONDENT. [LexDoc Id : 275451]
SC 1968
L. R. GANAPATHI THEVAR, PETITIONER v. SRI NAVANEETHASWARASWAMI DEVASTHANAM, SIKKI, RESPONDENT. [LexDoc Id : 275455]
SC 1968
 
First | 1 | 2 | 3 | Next | Last